Alex mät & utsättning AB

Företaget startades av mig Alexander Chennaoui 2013. Jag har yrkesmässig erfarenhet av mätning sedan 1994 och har en Byggnadsingenjörsexamen från STI Stockholms Tekniska Institut.
Tidigare har jag varit anställd som mättekniker på Clinton mätkonsult AB i 19 år.

Godkänd enl Lantmäteriets rekommendationer för Lägeskontroller
Behörighet C i Järnvägsmiljö
Trafikverkets Behörighet 1
Vi följer ABK 09:s bestämmelser

Vi har många nöjda kunder. Både små och stora företag men även många privatpersoner. Vårt motto är 100% nöjda kunder, liten som stor.
Vi använder den senaste tekniken inom Totalstationer samt GPS-utrustning.
Till uträkningar används SBG's program Geo Proffessional samt AutoCad 2013.

SBG
Leica Geo Systems

Olika mätsätt och dess benämningar

Positionsbestämning med hjälp av satellitteknik
Om satellitmätning används huvudsakligen termen GPS-mätning, men numera talar man också om global GNSS-mätning (Global Navigation Satellite System).
Då används förutom GPS-systemet även andra satellitpositioneringssystem för att bestämma läget Med en GNSS-mottagare mäts i princip tiden det tar för signalen att gå från satelliten till mottagaren. Med hjälp av kännedom om satellitsignalens utbredningshastighet kan tiden omvandlas till ett avstånd, och i och med att satelliternas positioner är kända kan man med hjälp av inbindning i rymden bestämma GNSS-mottagarens position.

Positionsbestämning med hjälp av totalstation
En totalstation mäter vertikalvinkel, horisontalvinkel och lutande längd mot ett mål, ofta ett optiskt reflekterande prisma, men även ett reflektorlöst mål.
Från mätningarna kan målets tredimensionella position i ett kartesiskt koordinatsystem beräknas. Namnet totalstation kommer från att instrumentet är en kombination av teodolit, elektronisk distansmätare och dator.

Höjdbestämning med avvägningsinstrument
Avvägning eller nivellering är en metod för att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter. Om någon av punkterna har en känd höjd kan man även beräkna punkternas absoluta höjd över havet, den ortometriska höjden, H.

Det gemensamma höjd/kordinatsystem som dom flesta kommuner i Stockholmsområdet använder är RH2000/sweref 99 18 00