Tjänster vi utför

Anläggningsutsättning
Väg, järnväg, bergsprängning, vatten-, och avloppsschakter, pålar, broar, tunnlar, slussportar eller bara vanliga husgrunder.

Byggutsättning
Prefabricerade stommar, platsgjutna hus eller stålkonstruktioner.

Volymberäkningar
Massberäkning, sektionering och redovisningar.

Kontrollmätningar
Sättningar både i höjd och plan.

Projektering
Detaljinmätningar, relationsritningar.

Maskinstyrning
Väghyvlar/grävmaskiner, programmering, georog.

Lägeskontroller
av byggnader samt utstakningar.

Mer info om lägeskontroll